Valtakunnallista energiasäästöviikkoa vietetään 8.-14.10.2018. Ajankohtaisen teeman johdosta seuraavassa katsaus toimitiloissamme toteutettuihin ja käynnissä oleviin energiasäästöasioihin.

ENERGIANSEURANTA Energiaseurantajärjestelmä on otettu käyttöön v.2016. Sen piiriin kuuluu 66 kohdetta, jotka ovat omia kiinteistöjä ja ulkopuolisilta vuokrattuja tiloja. Järjestelmä seuraa toimipaikkakohtaisesti sähkön- ja lämmönkulutusta sekä niiden kustannuksia ja mahdollistaa vertailun kiinteistöjen kesken sekä energiainvestointien kohdentamisen kannattavimpiin hankkeisiin.

ENERGIAKORJAUSHANKKEET Mittavampia energiataloutta parantavia hankkeita on tehty kaksi kappaletta; Jyväsylässä ja Turussa. Niissä vaihdettiin ilmanvaihto- ja lämmityslaitteita hyötysuhteeltaan tehokkaiksi, muutettiin laitteistot todellisen tarpeen mukaan säätyväksi, sekä uusittiin kiinteistöautomaatiojärjestelmä. Tällä hetkellä Tampereen kiinteistössä on käynnissä edellä kerrotun mukainen energiainvestointihanke. Kannattavimpia em. investoinnit ovat kookkaisiin ja suhteellisen iäkkäisiin rakennuksiin. Muutosten myötä on mahdollista saavuttaa n. 30-50%:n säästöt lämmönkulutuksessa ja n. 15-25%:n säästöt kiinteistösähkön kulutuksessa. Investointien tuotto energiankulutuksen vähentymisenä on tasolla n. 10-15%.

LED-VALAISTUS Etola Kiinteistöt Oy:ssä on toteutettu n. 15 LED-valaistusremonttia.  Remonttihankkeessa useimmiten säilytetään nykyiset valaisimet ja ne muutetaan sähköteknisesti LED-putkille sopiviksi. Valaistusmuutoksella saavutettava säästö on n. 60%. Sähkönsäästön lisäksi muutoksen myötä valon määrä ja laatu paranevat. Investointien takaisinmaksuaika on normaalisti 2-3 vuotta, iäkkäämmissä kohteissa on päästy jopa alle 2-vuoden takaisimaksuaikoihin.

AURINKOENERGIA Etola Kiinteistöt Oy:n rakennuksiin on toteutettu kaksi kookasta aurinkovoimalaa. Helsingin Suutarilassa on 200 kW, 700 paneelin kokoinen järjestelmä, Hämeenlinnan Logistiikkakeskuksessa on 400 kW, 1300 paneelin kokoinen järjestelmä. Aurinkovoimaloilla voidaan kattaa n. 10-15% kiinteistöjen vuotuisesta sähkönkulutuksesta. Kohteissa joissa on kesällä runsaasti jäähdytystä em. osuus voi olla suurempi.

Aurinkovoimaloiden hankintatapoja on käytännössä kaksi; investointi omaan taseeseen tai aurinkosähkön osto energiayhtiön omistamasta järjestelmästä, ns. PPA-malli. Aurinkosähkö on tällä hetkellä taloudellisesti kannattavaa asentaa suurehkoihin yli 4000 m² suuruisiin rakennuksiin, mutta kannattavuus on jatkuvasti parantunut ja tulee parantumaan paneelien hintojen laskiessa ja myös markkinasähkön hinnan noustessa. Tavoitteena on asentaa aurinkovoimala kaikkiin uusiin kohteisiimme. Vanhoissa rakennuksissa aurinkovoimalan hankinnan rajoitteeksi saattaa muodostua vesikaton kantavuus.

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMENPITEITÄ Henkilökunnan oma toiminta vaikuttaa myös kiinteistöjemme energian kulutukseen. Edellä mainitut toimenpiteet ovat isompia hankkeita, joihin ei yksittäinen työtekijä pysty vaikuttamaan, mutta liitteessä on mainittu jokaisen helposti toteutettavia säästömahdollisuuksia. Kiinnitäthän siis huomiota, kuinka voit itse toimia arjessa ja vaikuttaa energian kulutuksen vähentämiseen.

Tästä pääset tutustumaan energiansäästövinkkeihin.

Energistä syksyn jatkoa toivottaen:

Etola Kiinteistöt Oy